Skip to main content

Het correspondentieadres van onze club is:
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
Postbus 292
4760 AG Zevenbergen.

Het bestuur van de club bestaat uit Voorzitter Patrick de Wit, Penningmeester en (tijdelijk) Coördinator Evenementen Dennis Gronert, Secretariaat Vincent van den Berg, Redacteur clubmagazine en Webmaster Marc Bezem en bestuurslid Ledenaangelegenheden Stephan Paauwe.

Contact

  • Voor aanmeldingen voor (aspirant) lidmaatschap of voor vragen hieromtrent neemt u contact op met onze secretaris Vincent van den Berg, te bereiken via het emailadres van het Secretariaat of vul het formulier onder Lid worden on-line in. Ook kunt u hier uw gewijzigde (e-mail)adres doorgeven.
  • Voor vragen van algemene aard neemt u contact op met voorzitter Patrick de Wit, te bereiken op het emailadres van de Voorzitter.
  • Voor zaken omtrent evenementen neemt u contact op met de (tijdelijke) Coördinator Evenementen Dennis Gronert, te bereiken op het emailadres van de EC.
  • Technische vragen worden behandeld door onze Technische Commissie bestaande uit Peter Broerse en Vincent van den Berg. Contactpersoon is Vincent van den Berg, te bereiken op het emailadres van de Technische commissie.
  • Voor kopij of vragen over ons clubmagazine  "911.912"  en voor informatie, input of suggesties inzake deze clubwebsite inclusief vragen over de website login, neemt u contact op met onze redacteur en webmaster Marc Bezem op het emailadres van de Redactie respectievelijk de Webmaster.