Skip to main content

De sterk toenemende belangstelling voor de oudere 911 en de 912 en het daarmee samenhangende gevoel van saamhorigheid, bracht in maart 1993 een aantal enthousiaste eigenaren van deze auto's bijeen in Berlicum. De officiële oprichtingsdatum is 22 maart 1993. Intussen zijn we gegroeid tot ca. 300 leden en aangesloten bij de FEHAC.
 

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Het instandhouden en indien nodig in goede originele staat brengen van Porsches van de typen 911 en 912 tot en met modeljaar 1989 (dus tot en met de 911 Carrera 3.2 modellen);
  • Het samenbrengen van bezitters van deze auto's en het gezamenlijk gebruiken ervan;
  • Het behartigen van de belangen van eigenaren.

 

De vereniging wil deze doelen bereiken door:

  • Het uitgeven van een clubmagazine "911.912", het verzorgen van een nieuwsbrief voor tussentijdse informatie en het onderhouden van een eigen - door Porsche ondersteunde - website www.klassieke911912.nl;
  • Het organiseren of mede-organiseren van vele soorten bijeenkomsten en excursies rondom de Porsche. De gezelligheid, ook voor het gezin, heeft grote aandacht;
  • Het functioneren als centraal punt voor de leden en begunstigers die vragen hebben samenhangend met de aanschaf, het verzekeren, het onderhoud, het in originele staat brengen, het restaureren of het berijden van hun Porsche.

 

Bijeenkomsten:

  • In de maanden april t/m oktober worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij gestreefd wordt naar spreiding van locaties over het hele land;
  • Er worden contacten gelegd met andere autoclubs om gezamenlijk bijeenkomsten te organiseren;
  • We nemen als club deel aan grotere evenementen die door anderen georganiseerd worden;
  • In de wintermaanden zijn er technische bijeenkomsten.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, die in het bezit is van een Porsche 911 of 912 tot en met modeljaar 1989 (dus tot en met de Carrera 3.2 modellen).

Diegene die zo'n Porsche zoekt, kan aspirantlid worden. Men ontvangt dan het clubmagazine en kan aan technische meetings deelnemen.