Skip to main content

Het lidmaatschap van de Porsche 356 Club Nederland is voorbehouden aan diegenen, die een Porsche 356 bezitten, dan wel bezig zijn er een aan te schaffen. Sinds enkele jaren staat het lidmaatschap ook open voor iedereen die de Porsche 356 een warm hart toedraagt. Heb je geen 356, maar wil je wel lid worden, dat kan.

Begunstiger
Als je niet in het bezit bent van een Porsche 356 en je toch lid wil worden dan wordt je na het betalen van het lidmaatschapsgeld Begunstiger. Als begunstiger ontvang je viermaal per jaar het clubblad ‘De 356’. Ook wordt je geïnformeerd over alle clubevenementen. Deelname aan de technische dag en Algemene leden vergadering is toegestaan, deelname aan ritten e.d. is echter alleen toegestaan met een (originele) Porsche 356. Replica’s zijn binnen de Porsche 356 Club Nederland niet toegestaan. Als begunstiger heb je geen stemrecht.

Volwaardig lid
Indien je in het bezit bent van een Porsche 356 (ook indien deze onderhevig is aan een restauratie) dan wordt je volwaardig lid. Als lid ontvang je viermaal per jaar het clubblad ‘De 356’. Ook wordt je geïnformeerd over alle clubevenementen. Ook ben je van harte welkom op onze ritten en andere evenementen. Als lid heb je stemrecht.

Het lidmaatschap van de Porsche 356 Club Nederland bedraagt voor inwoners van Nederland € 56,- per jaar
(vanaf 1 juli: half jaar € 28,-).
Voor inwoners buiten Nederland bedraagt het lidmaatschap € 81,- per jaar
(vanaf 1 juli: half jaar € 50,50,-).
Het (eenmalig) entreegeld is vastgesteld op € 22,50.

Wil je lid worden? Klik op Lid worden, vul je gegevens in waarna je een email ontvangt voor het afgeven van een machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie. Zodra de contributie ontvangen is ontvang je de login gegevens voor de website.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze ledenadministratie:
Janet van der Ree
secretariaat@porsche356club.nl