Skip to main content

Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2021

Op 17 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Omdat we vanwege COVID-19 nog steeds niet fysiek bijeen konden komen, wordt het deze keer een online bijeenkomst via Zoom.

Gestart wordt om 11:00 uur met een kort welkomstwoord van de voorzitter aan de circa 20 deelnemers en een “virtuele nieuwjaar toast”. Vervolgens geeft penningmeester Dennis Gronert uitleg over de door hem ingerichte online “kamers”, waar de deelnemers virtueel "in en uit konden lopen” om met andere clubleden te discussiëren over een drietal vooraf bepaalde onderwerpen.

Evenementen kalender 2021
Onder leiding van Patrick de Wit van de Evenementencommissie wordt uitgebreid gesproken over allerlei onderwerpen. Belangrijkste vraag daarbij natuurlijk: hoe ziet het clubseizoen er dit jaar qua evenementen uit? Wat zijn de gevolgen van de huidige beperkingen rondom Corona en de vermoedelijke nasleep hiervan? Een aantal voor 2020 geplande evenementen zijn doorgeschoven naar dit clubseizoen, in de hoop dat ze nu wel doorgang kunnen vinden. De nu geplande evenementen staan op de clubwebsite en in ’t laatste clubmagazine, onder voorbehoud. Verder worden nog een aantal online opties genoemd, om de zeg maar Corona periode te overbruggen. Geopperd worden onder meer de technische dag op 27 maart as. online te doen, met opnamen vanuit een werkplaats van een specialist of revisiebedrijf of iets dergelijks. Of een lezing over techniek, bijvoorbeeld vanuit een leverancier of producent of door een bekende Porsche coryfee. Ideeën op dit punt zijn meer dan welkom. Naast het clubgebeuren, rijden clubleden zelf ook ritten en reisjes. Eventuele routeboeken van dit soort op individuele basis of in een ander verband gereden ritten, kunnen via de webmaster op de website worden gezet “voor algemeen gebruik”. Er staat al het nodige op.

Techniek 
Voorgestelde bespreekpunten voor deze kamer waren achtereenvolgens:
. Tegen wat voor problemen loop je aan met je Porsche?
. Wat voor projecten heb je onlangs gedaan of ga je nog doen?
. Hoe verloopt de restauratie van je 911 of 912?
Er wordt uitgebreid gediscussieerd over deze en andere technische onderwerpen, bijvoorbeeld hoe ga je stap-voor-stap op zoek naar hardnekkige olielekkages zonder direct de motor en/of versnellingsbak uit te bouwen en te demonteren. Welke onderdelen en pakkingen gebruik je? Welke motor- en versnellingsbakolie? En als verdergaande reparatie nodig is, hoe pak je de revisie van zo’n motor aan? Wat doe je zelf en wat besteed je uit? In dit kader worden tips gegeven voor goede naslagwerken met achtergrondinformatie en praktische sleuteltips, zoals “How te Rebuild and Modify Porsche 911 Engines 1965-1989” of “101 Projects for your Porsche 911 1964-1989” van de Amerikaanse auteur Wayne Dempsey. Deelnemers delen verder hun ervaringen over de aanschaf van de auto, het reviseren van motor, versnellingsbak en aandrijflijn, het restaureren en opknappen van de carrosserie en interieurdelen en het noodzakelijk onderhoud om de auto op de wegen in goede staat te houden. Heel interessant en leerzaam allemaal.

Clubacties
Afgelopen jaren zijn er verschillende clubacties gehouden. Onder de deelnemers aan deze kamer wordt gepolst of er nieuwe ideeën en suggesties voor clubacties zijn en of er mensen bereid zijn de organisatie hiervan (mede) op zich te nemen. Al gauw komt het te spreken over een mogelijke interessante korting bij collectieve inkoop van onderdelen, gereedschap en anderszins. Dit in de vorm van een éénmalige korting bij aanschaf tegelijk of een doorlopende clubkorting. Er worden enkele suggesties gedaan:
. Vloermatten sets (bijvoorbeeld de Amerikaanse Coco Mats).
. Nieuwe interieurbekleding voor onze auto’s, die erg prijzig zijn.
. KONI schokbrekers.
. Vredestein banden.
. Wiring Harnasses (Gerard Kroon) relais sets voor de lichtschakelaar.
. Fuchs velgen restauratie.
. Porsche emblemen voor op de bagageklep (origineel erg kostbaar).
Verder korting bij leveranciers van gereedschap en/of garagemateriaal, collectieve inkoop van olie en smeermiddelen en clubkorting bij de aanschaf van klassieke Porsche 911/912 onderdelen in het algemeen, bijvoorbeeld via PON Porsche, ALPO in Haarlem of via Mittelmotor.de. Laatstgenoemde firma laat naar zeggen ook zelf producten maken, bijvoorbeeld een replica RS stuurtje. Ook wordt de suggestie gedaan bepaalde clubacties te herhalen, bijvoorbeeld de clubkledingactie, waarvoor veel belangstelling was en is.
Geopperd wordt een 2- of 3-koppige clubactie commissie in het leven te roepen, die zich hierop gaat toeleggen. Tot nu toe worden de clubacties door het bestuur zelf opgepakt, maar de ervaring leert dat hier best de nodige tijd in gaat zitten. Taken van de commissie zijn divers, waaronder nagaan wie binnen de club over bruikbare contacten beschikt, het uitwerken van ideeën, peilen van belangstelling hiervoor onder de leden, leveranciers benaderen en acties organiseren. Door de samenstelling van de commissie één- of tweejaarlijks te laten rouleren, kan de belasting voor de individuele commissieleden worden beperkt.

Afsluiting
Bij de afronding van de bijeenkomst wordt nog even gediscussieerd: hoe bevalt dit online bijeen komen om met elkaar gedachten en ideeën uit te wisselen? Over het algemeen wordt dit concept geslaagd gevonden, erg leuk en nuttig en zeker voor herhaling vatbaar. Geopperd wordt in februari een aparte bijeenkomst te organiseren over techniek. Het bestuur buigt zich hierover en komt hierop terug.

Enkele leden willen onderling met elkaar in contact treden. De AVG regels verhinderen dat de club de e-mailadressen en telefoonnummers zomaar vrijgeeft. Het bestuur zal kijken of er een mogelijkheid is binnen de nieuwe clubapp of door middel van een chatfunctie binnen Zoom.

De webmaster – redacteur vraagt de deelnemers verder eventuele besproken onderwerpen op de mail te zetten, ter verwerking in het verslag voor op de clubwebsite en het clubmagazine.

De voorzitter dankt een ieder voor de deelname en inbreng en sluit de bijeenkomst om 12:30 uur.

Marc Bezem
redacteur - webmaster