Skip to main content

Algemene ledenvergadering op 11 maart 2018

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden in de Eekhoornzaal van het mooie en centraal gelegen bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten aan het Noordereinde te ’s-Graveland, nabij Hilversum. Voor de meer dan dertig aanwezigen was er een gezellige ontvangst met koffie en thee waarna de voorzitter de vergadering om 12:00 uur opende. Halverwege de vergadering was er een smakelijke lunch met soep en broodjes.

Naast de vaste geagendeerde onderwerpen, werden een aantal interessante punten naar voren gebracht. Zo maakte de voorzitter melding van een gestaag groeiend ledental – inmiddels zo’n 235 leden en aspirant leden – en het feit dat iedereen nu de jaarlijkse contributie middels automatische incasso voldoet. Ook werd uitvoerig stilgestaan bij het toelaten van jongere luchtgekoelde 911’s, bijvoorbeeld tot 1989 (de Carrera 3.2). Een onderwerp waarover ook in voorgaande algemene ledenvergaderingen is gesproken. Geopperd werd hierover een ledenraadpleging te houden, een suggestie waarover het bestuur zich zal buigen. Bij de terugblik op 2017 kwam de overintekening op de Zwitserland – Italië reis ter tafel. Voorgesteld werd de rit - en andere ritten waar dit ook speelde of gaat spelen - op enig moment opnieuw te organiseren, en dan speciaal voor de leden die eerder achter het net visten. Verder was er de suggestie voor een onkostenvergoeding voor leden die evenementen organiseren.

Na de lunch werd uitvoerig stilgestaan bij scheidend bestuurslid en hoofd van de evenementencommissie Bernie Westhoff, die deze taken zo’n 10 jaar met veel inzet en toewijding vervulde. Bernie en zijn vrouw Ankie werden uitgebreid in het zonnetje gezet en gingen niet met lege handen naar huis. Aansluitend werd Patrick de Wit met algemene instemming van de vergadering als kersvers bestuurslid en hoofd evenementencommissie geïnstalleerd. Hij mocht gelijk het spits afbijten want na Bernies toelichting op de kalender voor 2018 gaf Patrick een inkijkje in het komend jubileumfeest op 12 en 13 mei as. Beslist iets om met elkaar naar uit te kijken, wat trouwens ook geldt voor de vele andere evenementen dit seizoen!

Vanwege het grote succes afgelopen jaar, zal er ook in 2018 gelegenheid zijn clubkleding aan te schaffen, inclusief de mogelijkheid om deze vooraf te passen. De leden worden hierover binnenkort geïnformeerd. Verder wordt er onder de leden belangstelling gepeild voor de aanschaf van brandblussers, met een aanzienlijke clubkorting. Tot slot kwam de veranderende privacywetgeving ter tafel. Per 25 mei as. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het bestuur is al bezig te inventariseren wat de consequenties voor de club zijn, al dan niet in samenspraak met de andere Nederlandse Porsche clubs, PON Porsche en Porsche AG in Duitsland.

Na afloop van de vergadering was er de mogelijkheid om onder leiding van een gids van Natuurmonumenten een wandeling over de ’s-Gravelandse buitenplaatsen te maken. Een flink aantal aanwezigen maakte van deze gelegenheid gebruik. Het weer werkte mee, want in de loop van middag verscheen de zon zelfs ten tonele!

Marc Bezem
redacteur