Skip to main content

Onderhoudstips en gebruikers-informatie; olielekkages

Uit jubileumboekje Albert Vos uitgegeven op het 3e Lustrum april 2008

Inleiding

Een klassieke Porsche 911 of 912 is een zeer betrouwbaar automobiel mits deze regelmatig onderhouden wordt. Los van het regelmatig olieversen, kleppen stellen, bougies vervangen, remmen en banden controleren etc., is het aan te raden om tevens een schema op te stellen m.b.t. toekomstig te verwachten onderhoud.

Het is aan te bevelen om periodiek iets aan de auto te doen wat buiten het reguliere onderhoud valt, zo kun je de ene keer de remmen eens goed onder handen [laten] nemen, de volgende keer de motor en weer een andere keer de ophanging of carroserie. Voordeel van een dergelijke aanpak is dat niet alles in een keer [vaak onverwacht en op een ongelegen moment] gerepareerd moet worden en het verhoogt tevens de betrouwbaarheid en daarmee het plezier om met deze auto`s te rijden.

Het spreekt vanzelf dat alle werkzaamheden gedocumenteerd worden, zodat je ook na enige tijd nog precies weet wat er in het verleden aan de auto gebeurd is.

 

Om de één of twee jaar

Alhoewel waarschijnlijk bij iedereen bekend, wil ik toch nog even aanstippen dat het regelmatig verversen van de motorolie inclusief oliefilter van groot belang is. Bij de weinige kilometers die er in het algemeen met deze klassiekers gereden wordt is dit altijd jaarlijks. De kleppen stellen bij elke 10 000 km met vervangen van de bougies en eenmaal in de 2 jaar de remolie verversen. Controleer ook de olie van de versnellingsbak en indien u niet zeker weet hoelang deze er inzit dan gewoon verversen. Zowieso verversen na 25000 km.

Vergeet ook de ventilatorriem, benzinefilter en het luchtfilter niet.

 

Olielekkages

De 911 en 912 motoren hebben helaas nogal eens de neiging om olie te lekken en het is vaak moeilijk om te ontdekken waar de lekkende olie precies vandaan komt. Eerst altijd de motor goed reinigen en dan warm laten lopen om te zien waar de olie precies vandaan komt.

De meest voorkomende lekkages bij de 911 treden op bij:

01] Magnesium kleppendeksels. Bij de oudere motoren zijn meestal nog magnesium kleppendeksels gemonteerd, die vaak vervormen waardoor er lekkage ontstaat.

Dit kan verholpen worden door de deksels te laten vlakken of het vervangen door de latere zogenaamde turbodeksels. Altijd de juiste pakkingen monteren.

02] Rubberen slang tussen olietank en oliekoeler. Deze slang kan door ouderdom gaan scheuren of poreus worden

03] Rubberen slang tussen olietank en motor. Deze slang loopt van de olietank over de versnellingsbak naar de motor en is vaak gescheurd of poreus.

04] Oliezeefdeksel onderkant motor. Deksel kan vervormd zijn maar soms is het ook gewoon een kwestie van de moeren iets aandraaien.

05] Vliegwielkeerring. Olie lekt dan tussen motor en versnellingsbak. Om dit te repareren moet de motor uitgebouwd worden.

06] Keerring achter ventilatorpulley. Olie lekt dan aan uitlaatzijde van de motor.

07] Oliekoeler. Deze wordt afgedicht met 3 gummiringen en is relatief makkelijk te vervangen zonder uitbouw motor. Wel goed opletten of de koeler niet zelf lek is.

08] Carterontluchtingshuis. Deze bevindt zich aan de vliegwielzijde van de motor en is lastig om aan te komen. Hier kan een pakking vervangen worden.

09] Carterontluchtingsslang. Ook deze kan poreus worden of loszitten waardoor olie over de hele motor verdeeld wordt.

10] Oliedrukzender. Deze zit rechts van het carterontluchtingshuis en is vaak een oorzaak van lekkage, niet alleen aan de dichtring tussen zender en carter maar ook aan het zenderhuis zelf. Uitkijken bij montage: niet te vast draaien. [20nm]

11] Oliethermostaat. Deze bevindt zich ook in de buurt van de oliedrukzender en is bevestigd met 2 moeren en vaak een oorzaak van lekkage. Hier moet een O-ring vervangen worden.

12] Rubberen olietoevoerslangen nokkenassen. Ook deze slangen die aan veel trillingen bloot staan worden poreus. Bij vervanging ook aluminium schijven vervangen.

13] Olieterugloop pijpjes. Deze zitten aan de onderkant van de motor tussen carter en cylinderkoppen en kunnen lekken aan de uiteindes waar rubber ringen gemonteerd zijn. Door het steeds uitzetten van de motor en krimpen worden deze rubbers hard en poureus.

14] Oliestandzender aan olietank. Ook deze kan gaan lekken aan de pakkingen en is redelijk makkelijk te vervangen.

15] Stroomverdeler. Hier zit een O-ring gemonteerd waar olie langs kan gaan lekken.

 

Meest voorkomende olielekkages bij 912 motoren

01] Klepdekselpakkingen. Goed raakvlakken van deksel en cylinderkop schoonmaken en pakkingen vervangen.

02] Vliegwielkeerring. Olie lekt dan tussen motor en versnellingsbak .Om dit te repareren moet de motor worden uitgebouwd.

03] Oliekoeler. Deze kan zelf lek zijn maar meestal zijn het de 2 gummiringen die vervangen moeten worden Wel motor uitbouwen.

04] Carterontluchtings tankje. Deze kan door corrosie, ontstaan door condensvorming, lek raken

05] Stoterstangpijpjes. Deze kunnen aan de uiteindes bij carter of cylinderkop lekken aan de rubberen ringen.

06] Oliezeef onderkant motor. Pakkingen vervangen of eerst moeren aandraaien.

07] Oliedrukzender. Zender zelf kan lek zijn of aluminium afdichtingsring [niet te vast aandraaien].

08] Stroomverdeler. Olielekkage langs O-ring van verdeler.

09 Dynamosteun. Deze kan lekken aan de voetpakking.

Albert Vos